Perhehoito

Jokaiselle lapselle välittävä perhe

Ota yhteyttä ›

Dialoginen ja läpinäkyvä yhteistyö

Lapsen on tärkeää päästä osalliseksi perhettä, sijaisvanhempien osalliseksi yhteistyötä ja ammattilaisten arvostusta.

AVA perhepalvelut tarjoaa vahvan ja kokeneen asiantuntijatiimin tuen perhehoitosijoituksen aikana. Asiantuntijatiimiin kuuluu useita ammattilaisia, joilla on pitkä kokemus lastensuojelusta, psykiatriasta ja psykoterapiasta. AVA perhepalveluiden yksi tärkeimmistä arvoista on avoimuus. Pyrimme toiminnan läpinäkyvyyteen.

 

Perhehoidon paikkakyselyt:

Lisa Sipilä, palvelupäällikkö

p. 040 779 9161 

lisa.sipila@avaperhepalvelut.fi


Sanna Wiirilinna, perhehoidon koordinaattori

p. 040 779 6771 

sanna.wiirilinna@avaperhepalvelut.fi

Kysy lisää ›

Välittäminen

Sijaisvanhempana toimiminen on haastava tehtävä, joka vaatii vahvan tuen. Perhehoidon tukityöntekijän säännölliset kotikäynnit ja keskustelut auttavat sijaisvanhemmuuden tehtävässä. Vaativan tehtävän tueksi AVA tarjoaa nopeat ja joustavat tukipalvelut.

Lapsi tarvitsee välittämistä ja kiintymyssuhteen sijaisperheeseen. Suhteen syntyminen vaatii paljon sijaisvanhemmilta. Asiantuntijatiimi auttaa sijaisvanhempia kiintymyssuhteen syntymisessä ja ymmärtämään perheeseen sijoitettua lasta.

Tukipalvelut perhehoitajille

AVA:n perhehoitajilla on käytössään 24 h tukipuhelin. Perhehoitoperheillemme tarjotaan perheeseen sijoitetun lapsen tarpeen mukaiset palvelut. Akuuttiin tuen tarpeeseen pystymme järjestämään nopeat ja joustavat erityispalvelut.

Ota yhteyttä ›

Syntymä­vanhemmille – yhteistyössä eteenpäin

Lapsen kodin ulkopuolelle sijoittaminen on pääsääntöisesti aina perheen sisäinen kriisi. AVA perhepalvelut tekee yhteistyötä myös syntymävanhempien kanssa. Järjestämme asiakassuunitelmassa sovitut tuetut sekä valvotut tapaamiset tai valvotut vaihdot.

Lapselle on ensisijaisen tärkeää se, miten sinä vanhempana suhtaudut niin sijoitukseen kuin sijaishuoltopaikkaan. Suhtautumisesi vaikuttaa lapsesi sopeutumiseen perhettänne koskevassa tilanteessa.

Lapsen näkökulmasta

Merkittävimpiä tekijöitä lapsen hyvinvoinnissa ja sopeutumisessa perhehoitoon on syntymävanhemman suhtautuminen uuteen tilanteeseen ja keskustelut lapsen kanssa. Lapsen psyykkinen hyvinvointi vaatii syntymävanhemmalta kannustusta ja tilanteen hyväksymistä, jotta lapsella on lupa saada olla lapsi, hänen uudessa elämäntilanteessaan.

Syntymävanhemman näkökulmasta

Merkittävimpiä tekijöitä syntymävanhemman suhtautumiseen uudessa tilanteessa on se, mitä ja miten hänelle on kerrottu avohuollon tukitoimenpiteistä tai huostaanoton perusteista. Syntymävanhemmalle laaditaan oma asiakassuunnitelma, jossa avataan vanhemman tarvitsema tuki perheen sen hetkisessä tilanteessa.

Uutena palveluna tarjoamme perhe perheeseen -perhehoitoa.

Pika­yhteydenotto

Jätä yhteystietosi, soitamme sinulle ensi tilassa!

Soita