AVA perhepalvelut

Toivoa ja inhimillisiä kohtaamisia

Ota yhteyttä ›

Sijaisvanhemmuus

Lue lisää ›

Tukiperhetoiminta

Lue lisää ›

Perhe perheeseen

Lue lisää ›

Avopalvelut

Lue lisää ›

AVA perhepalvelut tuottaa perhehoitajien ja tukiperheiden erityisen vahvaa tukea, sekä sosiaalihuollon avopalveluita

Arvostus - Välittäminen - Avoimuus

Arvostamme sijaisvanhempien tärkeää työtä, ja mielestämme jokaisen lapsen pitäisi saada kasvaa perheessä, jossa hänestä välitetään. Toimimme avoimessa dialogissa kaikkien yhteistyötahojen kanssa.

Tarjoamme kattavaa tukea sekä sijais- että syntymävanhemmille niin perhehoito- kuin avopalveluiden puolella.

Pyrimme avoimeen yhteistyöhön, jossa lapsen etu on aina keskiössä. Asiantuntijatiimimme koostuu kokeneista ammattilaisista, jotka auttavat sekä lasta että koko perhettä sopeutumaan uuteen elämänvaiheeseen tai toimimaan nykyisessä tilanteessa. 

Ota meihin yhteyttä ›

Nimemme kertoo arvojen tarinaa

Arvostus

Arvostamme asiakkaitamme ja haluamme, että arvostus näkyy myös päivittäisessä työskentelyssämme heidän kanssaan. Noudatamme palvelutoiminnassamme avoimuuden periaatetta kaikkien osapuolten kesken. Jokaisen toimijatahon sekä asianosaisen asioissa toimitaan arvostavasti huomioiden sosiaalialan ammatilliset sekä eettiset velvoitteet. Palvelutoiminnassamme ei suosita tiettyä osapuolta, ja se perustuu dialogiseen vuorovaikutukseen, jota ohjaa ammatillinen arvopohja.  

Arvostava kohtaaminen on hyväksyvää läsnäoloa, joka näkyy kunnioittavana ja kuuntelevana tapana tehdä työtä: toimijat tulevat huomioiduksi inhimillisesti omana itsenään.

Välittäminen

Välitämme asiakkaistamme ja pyrimme aina löytämään lapsen ja perheen tarpeisiin sopivan työskentelytavan. Välittäminen toteutuu kiintymyssuhdeteoriassa, joka on läpäisevä viitekehys jokaisessa työmenetelmässä. Tarkoituksena on vahvistaa vanhemman ja lapsen suhdetta sekä vuorovaikutuksen laatua. Työtä ohjaa systeemi- ja traumaorientaatio. 

Välittäminen näkyy tavassa, jolla asiakkaan kanssa ollaan vuorovaikutuksessa – empaattisesti ja inhimillisesti, vaikeimpienkin asioiden äärellä. AVA vaalii myös henkilöstöään ja toimii työyhteisönä toisiaan auttaen ja hyvinvointia edistäen.

Avoimuus

Avoimuus näkyy avoimessa dialogissa, joka toteutuu kaikkien toimijoiden kanssa vuorovaikutuksessa siten, että tuemme asiakkaiden osallisuutta ja toimijuutta omien tavoitteidensa saavuttamisessa. Avoimuus välittyy myös tavastamme toimia yhteistyökumppaneiden kanssa.

Toimimme työnantajana avoimesti ja kehitämme toimintaamme yhdessä henkilöstön kanssa.

Sydämellistä palvelua ihmiseltä ihmiselle

Kohtaamme lastensuojelutyössä monenlaisia, usein haastavia elämäntilanteita. Ihmiset voi kuitenkin kohdata aina arvokkaasti. Helppoja ratkaisuja ei ole, mutta yhdessä voimme lähteä etsimään toivoa. 

AVAn takana on pitkään alalla työskennelleiden ammattilaisten tiimi. Yritys perustettiin, jotta voisimme tarjota apua ja tukea aidosti ihmiseltä toiselle: työskennellä omilla ehdoillamme ilman ylhäältä saneltuja kovia arvoja.  

Rakensimme perhehoitoon ja avopalveluihin yrityksen, joka kilpailee laadulla, pysyy suomalaisena ja jonka toimintaa määrittävät aina meidän näköisemme arvot. Yrityksen, joka huokuu välittämistä, inhimillisyyttä, luovuutta ja iloa vaikeiden asioiden äärellä.

Tässä me olemme, kantaen nimeä, joka on helppo lausua ylpeänä – AVA.

Ota meihin yhteyttä ›

Teemme sen mitä lupaamme ja lupaamme sen, minkä pystymme toteuttamaan

  • AVA toimii vastuullisesti ja eettisesti, ja kaikki työntekijämme toimivat arvojemme mukaisesti. Otamme vastuun asiakkuuksista, teemme sen mitä lupamme ja lupaamme sen, minkä pystymme toteuttamaan. 
  • Noudatamme sosiaalialan ammattieettistä ohjeistusta. Ammattieettisyys näkyy työyhteisössä jatkuvassa reflektoinnissa: varmistamme työn prosesseissa vahvan esihenkilön ja erityisasiantuntijoiden tuen työntekijöille. 
  • Lähtökohtamme on, että laadukas työ on myös kustannustehokasta. Työmme perustuu näyttöön perustuviin työmenetelmiin ja siksi asiakaskohtaamistemme sisällöt ovat suunnitelmallisia ja ammatillisesti kestäviä. 
Ota meihin yhteyttä ›

Pika­yhteydenotto

Jätä yhteystietosi, soitamme sinulle ensi tilassa!

Soita