Miten hoidetaan perhehoitajan sosiaaliturva ja vakuutukset?

Sairastuessaan perhehoitaja on oikeutettu saamaan sairauspäivärahaa omavastuuajan jälkeen verotettavien tulojensa perusteella laskettavan sairausvakuutuspäivärahan suuruisena. Perhehoitajan tapaturmavakuuttaminen kuuluu sijoittavan kunnan lakisääteisiin tehtäviin, joten sijoittava kunta vakuuttaa perhehoitaja työn aikana tapahtuvan tapaturman varalta. Sijoitettavan lapsen vakuutuksista sovitaan AVA perhepalvelut Oy:n kanssa. Perhehoitajan työttömyysturva ja mahdollinen tuki työttömyysajaksi riippuu perhehoitajan aikaisemmasta työhistoriasta. Toimeksiantosuhteista perhehoitajuutta ei lasketa työssä olemiseksi, mutta se voi pidentää työttömyysturvan tarkastelujaksoa.

Marko Lamberg
Marko Lamberg
Kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja

Comments are closed.