Lapsen sijoitus on kriisi, mutta mahdollisuus

Syntymävanhemmille

Syntymävanhempi on edelleen lapsen vanhempi sijoituksen aikana ja sen jälkeen. Lapselle on tärkeää se, miten syntymävanhempi suhtautuu sijoituspaikkaan. Suhtautuminen vaikuttaa lapsen sopeutumiseen uuteen tilanteeseen.  Lapsella on oikeus nauttia elämästä. AVA:lla on kokemusta syntymävanhempien tukemisesta. 

Lapsen näkökulma

Merkittävimpiä tekijöitä lapsen hyvinvoinnissa ja sopeutumisessa sijoituspaikkaan on syntymävanhemman suhtautuminen uuteen tilanteeseen ja keskustelut lapsen kanssa. Lapsen psyykkinen hyvinvointi vaatii syntymävanhemmalta kannustusta ja tilanteen hyväksymistä, jotta lapsella on lupa nauttia elämästä uudessa sijoituspaikassa.

syntymävanhemman näkökulma

Huostaanotetun lapsen vanhemmalle on laadittava erillinen asiakassuunnitelma. Asiakassuunnitelmassa sovitaan mm. tapaamisista ja yhteydenpidosta. Syntymävanhemmalla on oikeus saada tukea haastavaan tilanteeseen. Syntymävanhemman on tärkeä huolehtia sijoituksen aiheuttamasta kriisistä johtuvista tunteista ja omasta jaksamisesta.

tuki syntymävanhemmille

  • suljettu vertaistukiryhmä ammatillisessa ohjauksessa
  • psykoterapeutin kriisi- ja keskusteluapu